Shibari Artist » Vidéo Shibari et Kinbaku » Noboyushi Araki & Alice Dellal

Noboyushi Araki & Alice Dellal

  • par
bondage shibari araki

Photographe japonais célèbre, Noboyushi Araki est connu pour ses séries photos de « kinbaku » (bondage japonais) et sur le sexe féminin, une véritable passion qui inspire son travail photographique.

bondage shibari araki

Alice Dellal photographe par Araki

 

bondage shibari araki

Alice Dellal photographe par Araki